Cavalier King Charles / Endocardiose - hjertescanning

Endocardiose - hjertescanning

 
Hvad er endocardiose?
 
Sygdommen endocardiose hedder mere præcist myxømatøs mitralklapsygdom. Det er en langsomt fremadskridende sygdom, som primært rammer den store hjerteklap i venstreside (mitralklappen). Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen, hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret.
 
Ved hjerteskanning kan tidlige ændringer ses ved at hjerteklappen fortykkes og buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer, hvilket kaldes mitralprolaps. Senere i sygdomsforløbet bliver hjerteklappen utæt, hvilket dyrlægen vil kunne høre som en mislyd på hjertet. Endvidere kan størrelsen af klappens utæthed (blod som løber i den forkerte retning) bedømmes ved at bruge en  hjerteskannings farve Doppler teknik, hvor utætheden angives som jet størrelse i %. I de fleste tilfælde vil hunden være uden andre kliniske tegn på sygdom, indtil nogle år efter mislyden er konstateret. Typiske kliniske tegn vil da være nedsat motionsevne, natteuro, hoste og åndenød.

De seneste års forskning har vist, at sygdommen har en høj grad af arvelighed.


Tidlige kliniske tegn som bruges til at udvælge de bedste hunde til avl:
 
Mislyd er en ”suselyd”, som dyrlægen kan høre med sit stetoskop, når mitralklappen er utæt. Mislyden gradueres fra 0 til 6. Grad 0 betyder, at dyrlægen ikke kan høre nogen mislyd. Grad 1 og 2 er milde utætheder, hvor grad 3 og 4 er mere alvorlige. Ved grad 5 og 6 er utætheden så kraftig, at den kan mærkes som en snurren, hvis hånden lægges på venstre side af brystkassen.
 
Uskyldige mislyde (= fysiologiske mislyde = uskyldige flow mislyde) er ”suselyde”, som kan høres, når hjerteklapperne ikke er utætte og menes derfor ikke at have noget med sygdommen at gøre. Oftest formodes uskyldige mislyde at være en følge af en hurtig blodgennemstrømning ud af hjertets hovedpulsåre (= aorta).

Mitralprolaps: Ordet prolaps betyder fremfald, i dette tilfælde fremfald af mitralklappen op imod venstre hjerteforkammer, når hjertet trækker sig sammen. På billederne fra hjerteskanningen kan graden af mitralprolaps måles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer. Mitralprolaps gradueres fra 0 til 3, hvor grad 0 er ingen mitralprolaps, grad 1 er mild mitralprolaps, grad 2 er moderat mitralprolaps og grad 3 er svær mitralprolaps. Undersøgelser har vist, at jo mere mitralprolaps unge hunde har, desto større risiko er der for, at de udvikler sygdommen i en tidlig alder.

Hundens alder: Da myxomatøs mitralklapsygdom er en langsom fremadskridende sygdom, så er det vigtigt at tage hundens alder med i betragtning, både når graden af mislyd og mitralprolaps vurderes. En ung hund med en grad 2 eller grad 3 mitralprolaps er altså allerede ramt af sygdommens tidlige faser, hvorfor det kan være et spørgsmål om tid, inden der vil udvikle sig en utæthed, der kan høres som mislyd. En ung 1 ½ - årig hund, der således allerede har udviklet en prolapsgrad på 2 kan være ”betænkelig” avlsmæssigt, hvorimod en 8-årig hund med en grad 2 mitralprolaps kan være ganske fin, hvis den ingen mislyd har.

En større svensk undersøgelse har vist, at næsten alle Cavalier’er har udviklet en mislyd, når de fylder 10 år, men ”kun” 15-20% er aflivet eller døde som følge af sygdommen ved 10 års-alderen. En logisk følge af alders-afhængigheden er, at jo ældre hunden er ved undersøgelsen, desto mere ved man med sikkerhed om, i hvor høj grad hunden er ramt af sygdommen.
Ingen
Mitralprolaps
( Grad 0 )
Svær
Mitralprolaps
( Grad 3 )
 
På tegningen ses venstre hjerteside bestående af venstre forkammer (VF) og venstre hjertekammer (VH). Mitralklappen (rød) adskiller venstre forkammer fra venstre hjertekammer, og det ses, hvordan mitralklappen holdes tilbage af ”tråde”, som er fastgjort til hjertemuskulaturen (skraveret). Trådene sikrer, at mitralklappen fungerer som en ”envejs-ventil”. Blodet fra venstre forkammer (som kommer iltet fra lungerne) passerer mitralklappen, når hjertemusklen afslappes.

Når hjertet trækker sig sammen, så lukker mitralklappen og blodet føres ud igennem hovedpulsåren (A = aorta). Tegningen til højre viser en svær grad af mitralprolaps, hvor mitralklappen ”buler op” mod venstre forkammer når hjertet trækker sig sammen. Udfra hjerteskanningsbilleder kan mitralprolaps opmåles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer.

 

 
Hvornår er en hund godkendt til avl?
 
 
 
 
 
Godkendt er:

• Mislyd 0 og 1 med prolaps 0, 1 og 2
• Mislyd 2 med prolaps 0 og 1

  
Ikke godkendt er:

• Mislyd 2 med prolaps 2
• Prolapsgrad 3, uanset mislyd og alder

 

 
 
For tæver gælder det, at de skal hjerteundersøges 2 gange.
 1. gang: Tidligst ved 18. mdr. Denne første attest gælder, til hunden er 4 år og 1 måned.

2. gang: Tidligst ved fyldte 4 år. Denne attest gælder resten af hundens levetid.

 

For hanner gælder det, at de skal hjerteundersøges 3 gange.

1. gang: Tidligst ved 18. mdr. Denne første attest gælder, til hunden er 4 år og 1 måned.

2. gang: Tidligst ved fyldte 4 år. Denne attest gælder, til hunden er 6 år og 1 måned.

3. gang: Tidligst ved fyldte 6 år. Denne attest gælder resten af hundens levetid.  
 
Louise Østengaard | 4660 St. Heddinge  | kennelcavakikki@gmail.com