Hvem er jeg / Den lovpligtige hundeholderuddannelse

Den lovpligtige hundeholderuddannelse

Pr. 1. januar 2013 træder den nye bekændtgørelse om erhversmæssigt opdræt i kraft. Det betyder at alle opdrættere, der har min. 3 tæver og laver 3 kuld eller mere om året, skal have gennemført en uddanelse.
 
Man kan læse en artikel fra DKK her... 
og hele bekendtgørelsen kan læses her...
 
 
Hundendens røgt og pleje 1.
Ved Jannie Jensen - Fagveterinærsygeplejerske, adfærdsbehandler, lydighed- og klikkerinstruktør. Har hundesalon og kattepension.
 • Formål: at hunde skal have det godt - både hos opdrætter og hvalpekøber
 • Hundens konstruktion - anatomi
 • Det daglige blik på hunden - Faresignaler for hhv. akutte og kroniske lidelser
 • Ernæring og forebyggelse - Vaccination og parasitbehandling

Hundens røgt og Pleje 2:
Ved Jannie Jensen - Fagveterinærsygeplejerske, adfærdsbehandler, lydighed- og klikkerinstruktør. Har hundesalon og kattepension.
 
 • Overdragelse af hvalpen fra opdrætter til køber er omdrejningspunktet i dette kursus.
 • Lovgivning vedrørende transport
 • Pasningsvejledning

 Adfærd 1:
Ved Lise Lotte Chritensen. Ansat som adfærdskonsulet ved DKK, Arbejder bl.a. med mentalbeskrivelse (test af avls-, familie-hunde og hvalpe). Træner servicehunde.
 • Artsforståelse
 • Styring af adfærs - arv/miljø

 • Hundens udvikling
 • Prægning og socialisering
 • Miljøtræning

 • Miljøberigelse
 • Fokus på stimulerende hvalpemiljø

 • Test af hundens adfærd - DKKs mentalbeskrivelse
 • Hvalpetest.
 
Adfærd 2:
Ved Irene Jarnvad. Uddannet adfærdsbehandler med mere end 20 års erfaring. Uddanner professionelle trænere og adfærdsbehandlere.
Skriver artikler i bla. "Hunden"
 
 • Racekendskab
 • Hundens sociale relationer
  • vores rolle i samlivet med hunden.
 • Stress
 • De mest almindelige adfærdsproblemer.
 • Årsager, forebyggelse og håndtering.

 

 
Rammer for opdræt (Rammer 2)*:
Ved Lise Lotte Chritensen: Ansat som adfærdskonsulet ved DKK, Arbejder
                                                 bl.a. med mentalbeskrivelse (test af avls-, familie-
                                                 hunde og hvalpe). Træner servicehunde.
og Merete Prior: Kennelkontakt i DKK, Opdræt siden 1980.
                                                 Afholder "Før du køber hund"-kurser ved DKK
Tilstæde var også: Tina Vibeke Rasmussen. Kennelkontakten i DKK.
                                                 Kredsformand for dyrenes beskyttelse.
 
 • Lovgivning om dyreværn og hold af dyr.
 • Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt hundehold.
 • Kennelindretning
 • Miljøberigelse
 • Affaldshåndtering
 • Hygiejne, rengøring og desinfektion.
 
*Rammer 1 er kun for medlemmer
af DKK og tages kun i forbindelse
med ansøgning om kennelmærke
 
Genetik:
Ved Helle Friis Proschowsky. Dyrlæge. Arbejder bla. med forskning af og undervisning i arvelige sygdomme hos hunde.
 • Grundlæggende fakta om gener og kromosomer.
 • Er det arveligt? 
  • Eksempler på nedarvningsmønstre for sygdomme der styres af ér gen.

 • Egenskaber der styres af flere gener.
  • herunder arvbarhed/heritabilitet

 • Racen som population.
Reproduktion, parring og fødsel:
Ved Birgitte Schjøth, Dyrlæge og har haft egen klinik i 25 år. Har idag sædbanken Canicold.
Har skrevet bogen "hvalpe på vej"
 
 • Tævens cyklus
 • Fastsættelse af det optimale parringstidspunkt
 • Drægtighedslængde og drægtighedsdiagnostik
 • Normalt/unormalt fødselsforløb
 • Den neonatale
 • Sygdomme under og efter drægtighed

Louise Østengaard | 4660 St. Heddinge  | kennelcavakikki@gmail.com